MINIKONFIRMANDER

Skoleåret: 2017-2018

DRENGE:

Drenge på nuværende 4. klassetrin deltog sidste år i et forløb i præstegårdsskoven. Der bliver minikonf.tilbud for drenge igen sommeren 2018.

PIGER:
Pigerne på 4. klassetrin på Lem St. Skole og Højmark skole tilbydes et forløb, der begynder i ugen lige efter efterårsferien: fredag den 27. oktober efter skoletid og til kl. 16.30. 
Fremdeles mødes vi fredag eftermiddag indtil 2. s. i advent, hvor pigerne deltager i en gudstjeneste i Højmark med luciaoptog. 

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.