BorgerINFO

Folketinget har besluttet, at pr. 1. februar 2014 skal al kontakt til offentlige myndigheder foregå digitalt.
Det gælder også den personregistrering, som folkekirken udfører for staten.

Du skal således ikke længere anmelde faderskab, anmode om navngivning eller navneændring eller anmelde dødsfald via blanketter til præsten - MEN du skal nu vha. NemID og via
www.borger.dk sende dine henvendelser digitalt. 

Vælg venligst i menuen til venstre.

Har du spørgesmål, så kontakt gerne præsten! 

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.