KIRKERNE

HØJMARK KIRKE

Hovedparten af Danmarks landsbykirker er bygget i middelalderen, og Sdr Lem Kirke i Højmark er ingen undtagelse. Nøjagtigt indvielsesår har vi ikke. Men opførelsestidsrummet må være i det 12. årh.
 
Selv om man havde råmaterialet, stenene, liggende på marker og i skel, kan vi vel knapt nok forestille os, hvor stort et arbejde, det har været for datidens mennesker med deres simple hjælpemidler at bygge dette sognets Gudshus. Og vel netop fordi det var et Gudshus, har man besiddet den stædighed, det sammenhold og den offervilje, der var nødvendig for at fuldføre arbejdet.
 

LEM KIRKE

Da den vestjyske længdebane blev anlagt i 1870’erne, var den nuværende by i Lem et tyndt befolket hjørne af Sdr. Lem sogn, og de få beboere hørte til middelalderkirken oppe på bakken i Højmark, Sdr. Lem kirke.
 
Omkring jernbanestationen voksede der imidlertid hurtigt en lille by op. Initiativrige håndværkere satte en udvikling i gang, som førte til adskillige industrivirksomheder i byen.
 
Indbyggertallet voksede, og i løbet af 1920’erne opstod ønsket om, at byen fik sin egen kirke. Grundstenen blev lagt i 1929, og to år senere – 7. juni 1931 – blev kirken indviet. Sdr. Lem sogn havde dermed to kirker. En på bakken i Højmark og den nye kirke i stationsbyen.

LÆS MERE om
Højmark kirke

LÆS MERE om
Lem kirke

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.