KIRKEGÅRDENE

Sognet har to kirkegårde:
Dels den store gamle kirkegård omkring kirken i Højmark - dels en nyere kirkegård i Lem by.

HØJMARK

Der er 4 indgange gennem stendiget til den gamle kirkegård i Højmark -  et fra hvert verdenshjørne.

Sydindgangen med den gamle ligport, nok fra slutningen af 1500-tallet, var tidligere hovedindgang, men efter bygning af tårnet i 1924 med indgang til kirken blev det vestindgangen, der blev kirkens hovedindgang.

LEM

I Lem ligger kirkegården ikke traditionelt rundt om kirken - men nogle hundrede meter længere oppe ad Kirkegade, hvor terrænet ligger højere.

Kirkegården blev indviet i 1932, og den er blevet udvidet flere gange siden da. Ved de anonymes gravplads står en skulptur, som er udført af Henrik Voldmester.

Se gravstederne på
HØJMARK KIRKEGÅRD.

Se gravstederne på
LEM KIRKEGÅRD.

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.