AktivitetsKALENDER


10. december 2. s. i advent kl. 17.00
Gudstj. i Højmark, hvor minikonf.piger går luciaoptog og skolens kor medvirker

13. december kl. 9.30
Børnehuset julegudstjeneste i Højmark Kirke

20. december
Skolejulegudstjenester
 8.20 Højmark Skole i Højmark Kirke
 9.30 Lem skoles yngste elever i Lem Kirke
10.20 Lem Skoles ældste elever i Lem Kirke

21. december kl. 10.00
Troldehuset til julegudstj. i Lem Kirke

22. december kl. 14.30
Plejehjemsgudstjeneste på Rosenlunden (julegudstj. og eft.flg kaffe og sang)

26. december kl. 10.30
Ønsk julesalmer ved gudstjenesten i Lem

2018

1. januar
Nytårsgudstjenester 15.30 Højmark og 17.00 i Lem

3. januar
Konfirmandundervisning begynder igen efter juleferie

11. januar kl. 19.00
Læseklub i Kirkehuset

26. januar kl. 14.45
Børnekoret begynder igen i Kirkehuset

4. februar kl. 19.00
Kyndelmissegudstjeneste i Højmark. Konfirmanderne medvirker.

22. februar kl. 19.00
Læseklub i Kirkehuset

25. februar kl. 15.00
Højmark Kirke: Koncert med DR´s Pigekor
Billetter kan købe si forb. med gudstjenesterne i begge kirker. Pris kr. 150,-

2. marts kl. 9.30
Nyt hold babysalmesang begynder i Højmark

18. marts kl. 19.00
I Lem kirke: Mariæ Bebudelse: I kunst og musik

22. marts kl. 19.00
Læseklub i Kirkehuset

10. april
Heldagsundervisning: Konfirmander spiller Luthers Nøgle på Nr. Vosborg

19. april kl. 19.00
Læseklub i Kirkehuset

 

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.