Sognepræst

Hanne Byskov
Øster Lemvej 2
6940 Lem St.

Træffes alle dage undtagen mandag.

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.