Menighedsråd

Menighedsrådsformand i HØJMARK

Inger Klemensen
Adelvej 22
6940 Lem St.

Menighedsrådsformand i LEM

Flemming Pedersen
Højdedraget 83
6940 Lem St.

Telefon: 24 42 24 40
Email:
pf83@os.dk  

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.