Information

Siden begyndelsen af 90´erne har mange kirker i Danmark tilbudt ”minikonfirmand-undervisning” til børn på 3. eller 4. klassetrin.

Minikonfirmandundervisning er et tilbud om dåbsoplæring fra kirken til børnene udenfor skoletid, og det foregår i kirkens rammer.
 
I Højmark og Lem sogne har der gennem flere år været et sådant tilbud til børn på 4. klassetrin. 


Formålet med undervisningen er at medvirke til at gøre børnene mere fortrolige med kristendommen samt at give dem mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med deres egen kirke og præst. Det foregår ved sang, drama, bibelhistorie, film, samtale, kreativitet og leg. Børnene lærer Fadervor og salmer, og som afslutning på forløbet er de med til at planlægge og afholde en gudstjeneste, hvor deres familie er særligt inviteret.

Det er ikke en forudsætning for siden at blive konfirmeret, at barnet har gået til minikonfirmand-undervisningen. Men det er afgjort et godt fundament, der kan bygges videre på, når børnene kommer til konfirmationsforberedelse på 7. klassetrin.
 
Børn, der ikke er døbt, må gerne deltage.
 
Det er gratis at være med. 
 


Her i sognene har vi nu i flere år delt drenge og piger. Drengene deltager i et 3-dages forløb i præstegårdshaven og skoven - og pigerne nogle eftermiddage efter skoletid i efteråret/vinteren.

Hanne Byskov

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.