Begravelse/Bisættelse

Pårørende anmelder dødsfald med NemID via www.borger.dk
Man kan evt. få bedemanden eller præsten til at hjælpe. 

Kirkelig begravelse/bisættelse er en begravelseshandling, hvor en præst medvirker. Det vil i langt de fleste tilfælde sige en præst i folkekirken, men det kan også være en præst i et andet trossamfund.

Kontakt præsten med henblik på at aftale tidspunkt for kirkelig handling.  

Kontakt graveren med henblik på at aftale tidspunkt for udtagning af gravsted, evt. oprettelse af legatgravsted og vedrørende evt. pyntning af kirken.

Præsten vil forud for den kirkelige handling have en samtale med de nærmeste pårørende for at høre deres ønsker til forløbet, herunder valg af salmer og evt. skriftsted.

Hvis afdøde skal begraves (jordfæstes) sker jordpåkastelsen normalt, når kisten er sænket i graven.
I fald afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken, hvor højtideligheden foregår. Kisten med afdøde køres derefter i rustvognen til krematoriet. Urnen nedsættes nogle dage senere på kirkegården.

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.