Bryllup/Vielse

En kirkelig vielse skal foregå i en kirke.  .... Sådan har det været indtil nu, men i øjeblikket kører en 2-årig forsøgsperiode, hvor biskopperne har givet tilladelse til, at præster under visse forbehold gerne må foretage vielser udenfor kirkerummet. Se ovenstående link. Kontakt præsten, hvis I måtte have særlige ønsker, og spørg om muligheder.

Vielse i folkekirken forudsætter tillige, at enten bruden eller brudgommen er medlem af folkekirken.

Kontakt først præsten med henblik på at fastsætte dato og klokkeslet!

For at en kirkelig vielse kan foretages, skal præsten have en såkaldt godkendt ægteskabserklæring på parret. I skal derfor vha. NemID og via www.borger.dk anmode om en sådan - OG aflevere den hos præsten i forbindelse med en samtale.

Det er gratis at få ændret navn i forbindelse med vielse - men husk at få søgt om navneændring i god tid hos præsten i bopælssognet, så han/hun kan nå at foretage ændringen med ikrafttræden på bryllupsdagen. Ansøgning om navneændring foregår via www.borger.dk med NemID.

I ugen før vielsen skal I have en samtale med præsten. Her gennemgåes ritualet og aftales salmer. Oftest skal I vælge 4 salmer.

Ved vielsen skal der ud over brudeparret være to vidner tilstede. Præsten skal have navne og adresser på vidnerne.

Kontakt graveren i god tid vedr. pyntning af kirken.
 

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.