Dødsfald

Dødsfald skal anmeldes til www.borger.dk 
Bedemand eller præst er gerne behjælpelige med korrekt udfyldning af anmeldelsen.

Anmeldelsen kan ske af afdødes ægtefælle, samlever, afdødes børn over 18 år eller afdødes forældre i nævnt rækkefølge. I mange tilfælde sker anmeldelsen og kontakten til sognepræsten gennem en bedemand.

Herefter aftaler familien med præsten eller gennem bedemanden tid og sted for begravelse eller bisættelse.

På den digitale anmeldelse anføres afdødes sidste ønske - om der skal være en kirkelig handling, og om det skal være en begravelse eller en bisættelse.

Ved en begravelse forstås en begravelseshandling, hvor kisten nedsænkes i jord, og jordpåkastelsesritualet finder sted på kirkegården.

Ved en bisættelse forstås en begravelseshandling i kirken med jordpåkastelse i kirken, og derefter en kremering (ligbrænding). Urnen sættes siden i jorden på kirkegården.

Begravelsen eller bisættelsen skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet).Normal tager man medlemskab af folkekirken som udtryk for, at afdøde har ønsket en kirkelig begravelse. Som medlem af folkekirken har man krav på, at en præst medvirker, når man bliver begravet eller bisat.

Er man ikke medlem af folkekirken, har man ikke krav på, at en præst medvirker. Er afdøde medlem af folkekirken, men har den afdøde afgivet ønske om, at vedkommende ikke ønsker, at en præst medvirker til begravelsen eller bisættelsen, bør man fremlægge dette ønske for sognepræsten.

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.