Indmeldelse

For at blive medlem af folkekirken skal du være døbt. Bliver du som barn eller voksen døbt i folkekirken, bliver du samtidig medlem af folkekirken.

Hvis du er medlem af et andet evangelisk-luthersk trossamfund her i landet, kan du blive medlem af folkekirken ved at tilslutte dig en menighed i folkekirken. Kontakt sognepræsten i dit bopælssogn.Er du udmeldt af folkekirken, men nu igen ønsker at blive medlem af folkekirken, skal du kontakte din sognepræst.

Er du under 18 år skal den, der har forældremyndigheden, træffe beslutningen om dåb eller indmeldelse i folkekirken. Dog skal en person, der er fyldt 15 år, selv give sit samtykke til dåb eller indmeldelse.

Du bevarer dit medlemskab af folkekirken, hvis du flytter til udlandet. Ønsker du, at dit medlemskab skal ophøre, efter at du er flyttet til udlandet, skal du melde dig ud.

Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af folkekirken, skal det ske ved personlig eller skriftlig henvendelse pr. brev til sognepræsten i dit bopælssogn.

Sammen med din anmodning om udtrædelse af folkekirken, skal du vedlægge en fødsels- og dåbsattest eller oplysning om, hvor og hvornår du er født og døbt. Det samme bør ske, hvis du henvender dig personligt.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen. Herved bliver den automatisk registreret i CPR.

Du kan ikke på samme tid være medlem af folkekirken og et andet trossamfund. Slutter du dig til et andet trossamfund, så ophører dit medlemskabet af folkekirken. Du skal dog selv oplyse det til en præst i folkekirken  for at oplysningen kan slå igennem i kirkebogen - og dermed i CPR.

Er du ugift og under 18 år skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år skal dette dog ske med dit samtykke.

Ved udtræden af folkekirken mister du retten til at få foretaget kirkelige handlinger (blandt andet vielse og begravelse) i folkekirken ved folkekirkens præster.

Erfaring viser, at det er hensigtsmæssigt, at man i forbindelse med udmeldelse af folkekirken, meddeler sine nærmeste pårørende om beslutningen, så man samtidig kan informere om, hvordan man alternativt ønsker begravelsen skal foregå. Det er selvfølgelig ikke nødvendigt med en begravelse fra folkekirken, men det er vigtigt at familien er orienteret, så de ikke i en forvejen vanskelig situation også står med usikkerhed omkring forløbet.

Man kan som døbt med kristen dåb til en hver tid igen blive medlem - og man skal ikke døbes igen.

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.