Konfirmation

For at blive konfirmeret skal man være døbt og have fulgt konfirmandforberedelsen. Ifølge den kongelige "Konfirmations-anordning" skal man være fortrolig med den kristne børnelærdom og gudstjenesten i Folkekirken.

Man kan godt begynde konfirmationsforberedelsen og i løbet af undervisningsperioden blive døbt. Det foregår enten ved en almindelig gudstjeneste eller ved en handling efter en gudstjeneste.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse i Højmark og Lem foregår i begyndelsen af skoleåret i forbindelse med en aftengudstjeneste.

Der vil løbende være informationer omkring konfirmandundervisningen mm. her på hjemmesiden under menupunktet: Konfirmander

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.