Når dit barn skal have et navn

Alle børn skal navngives senest et halvt år efter fødslen.
Forældre navngiver barnet med NemID på www.borger.dk ELLER barnet navngives i forbindelse med dåb. 

Man kan frit vælge fornavne til barnet ud fra en liste fra Familiestyrelsen over godkendte fornavne. Se listen på Familiestyrelsens hjemmeside.

Har forældrene samme efternavn, får barnet dette efternavn straks ved fødslen.

Har forældrene forskellige efternavne, kan de som hovedregel vælge, hvilket af disse navne barnet skal have. Barnet kan kun have eet efternavn - men også mellemnavne.

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.