Anmeldelse af en fødsel

Alle fødsler anmeldes automatisk af jordemorder/sygehuset til præsten, der herefter indfører barnet i den offentlige personregistrering. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældre selv anmelde på www.borger.dk inden 14 dage efter barnets fødsel.

Er moderen til det anmeldte barn gift, registreres moderens ægtefælle automatisk som far til barnet, med mindre parterne oplyser noget andet.

Er moderen ikke gift, kan forældrene få faderskabet anerkendt med NemID på www.borger.dk  indenfor 14 dage efter barnets fødsel. Sker det ikke indenfor 14 dage efter barnets fødsel indleder Statsforvaltningen en faderskabssag. 

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.