Sognebladet "SUSET"

Sognebladet SUSET

...udkommer 4 gange årligt og forsyner sognene med oplysninger og orientering om, hvad der sker i kirkerne og sognene.

Ansvarshavende:
Højmark Sogneforening, Lem Borger- & Håndværkerforening og menighedsrådene for Lem og Højmark kirker. Disse bærer også omkostningerne ved udgivelse og distribution af bladet.

ARKIV

Herunder kan du se tidligere numre af sognebladet for Højmark og Lem.

► KLIK PÅ BLADET - og læs det online.

Årgang 2016

Årgang 2015

Årgang 2014


Årgang 2013


Årgang 2012


Årgang 2011


Årgang 2010

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.