KOR for børn

I Lem:

tilbyder organist Karen Boye nu kor for børn i 2. – 6. klasse i Lem efter skoletid.
1. gang er fredag den 20. januar 2017 kl. kl. 14.30.
Koret øver i Kirkehuset på St. Kjærgaardsvej 2. 
Det er planen, at koret skal optræde i Lem Kirke i forbindelse med en påske-gudstjeneste Palmesøndag, og desuden synger koret til andre arrangementer, bl.a. til gudstjeneste på plejehjemmet.
Det er gratis at være med i koret.

Har du lyst til at være med, så kontakt organist
Karen Boye på telefon 61 66 28 07 eller mail: karenboye@gmail.com

Kalender for koret forår 2017:
Fredag den 20. januar: Kor
Fredag den 27. januar: Kor
Fredag den 3. februar: Kor

Fredag den 10. februar: Ingen kor pga. kursus
Fredag den 17. februar: Ingen kor pga. vinterferie

Fredag den 24. februar: Kor
Fredag den 3. marts: Kor
Torsdag den 9. marts: Koret medvirker ved plejehjems-gudstjeneste kl. 14.30.

Fredag den 10. marts: Ingen kor pga. kursus
Fredag den 17. marts: Kor
Fredag den 24. marts: Ingen kor pga. kursus
Fredag den 31. marts: Kor
Torsdag den 6. april: Koret medvirker ved plejehjems-gudstjeneste kl. 14.30.

Fredag den 7. april: Ingen kor
Søndag den 9. april (Palmesøndag): Koret medvirker ved gudstjenesten kl. 10.30. 

I Højmark:
tilbydes korsang for børn fra og med 4. klasse til og med 6. klasse. Det er et samarbejd emellem Højmark Skole og kirken. Korsangen er en del af et valgfag.
Koret synger under ledelse af Pia Bak i Højmark Kirke.
I skoleåret 16-17 bliver det mandag eftermiddage 12.50-13.30. 

Børnekoret deltager i forskellige gudstjenester, en halloweengudstj. i november i Lem og en adventsgudstjeneste 2. s. i advent i Højmark, hvor også minikonfirmandpiger går lucia.

For yderligere oplysninger kontakt gerne Pia Bak: Tlf. 97209840

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.