KOR for børn

I Lem:

Børnekor – for sangglade drenge og piger
Så indbyder vi igen til børnekor i kirkehuset i Lem. Børnekoret er for drenge og piger i 2. - 6. klasse i Lem og Højmark. Vi øver fredag eftermiddag i kirkehuset, St. Kjærgaardsvej 2 i Lem. Vi synger sammen – både salmer og rytmiske sange med fagter og dans. Hver gang serveres lidt at spise og drikke. I løbet af sæsonen optræder børnekoret på plejehjemmet og i kirken. I denne sæson medvirker børnekoret ved Halloween-børnegudstjenesten torsdag den 2. november kl. 17.30. Koret mødes første gang fredag den 25. august 2017 kl. 14.45 til 15.45. Deltagelse er gratis.
Tilmelding til organist Karen Boye på telefon eller mail: 61 66 28 07 / karenboye@gmail.com


 

I Højmark:
tilbydes korsang for børn fra og med 4. klasse til og med 6. klasse. Det er et samarbejd emellem Højmark Skole og kirken. Korsangen er en del af et valgfag.
Koret synger under ledelse af Pia Bak i Højmark Kirke.
I skoleåret 17-18 bliver det mandag eftermiddage.

Børnekoret deltager i forskellige gudstjenester,en børnehøstgudstjeneste den 15. september og en adventsgudstjeneste 2. s. i advent i Højmark, hvor også minikonfirmandpiger går lucia.

For yderligere oplysninger kontakt gerne Pia Bak: Tlf. 97209840

HØJMARK KIRKE | Adelvej 57 | 6940 Lem St.LEM KIRKE | Kirkegade 13 | 6940 Lem St.